ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES 2021

NOTA INFORMATIVA ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES 2021

NOTA INFORMATIVA

Per motius organitzatius, per tal de poder adaptar la programació i activitats que es portaran a terme a les mesures sanitàries d’acord amb allò que estableixi el nou Protocol per a l’organització de les activitats de lleure educatiu de l’estiu 2021 (pendent de publicació per part de la Direcció General de Joventut),  la informació corresponent a les activitats de l’Aventura Jove 2021 i l’Estiu Jove 2021 sortirà publicada a la página web de Roses a partir del dilluns 3 de maig de 2021.

La previsió inicial, és que les inscripcions es facin a partir de la 2a quinzena de maig.

Moltes gràcies